Μαύρο Ρόδο (2023)

pelicula Μαύρο Ρόδο (2023)


Género: 

Calidad: 

1080p

Formato: 

HD

Tamaño: 

1728 MB

Fecha: 

06-07-2023

Productora: 

Mega TV

Duracion: 

60:14 minutos

Resumen:

Indeed, in the new series of MEGA "Black Rose" we will see several changes in the case, regarding the book. At the center of our story will be Sister Elizabeth, who has dedicated her life to God. As a child she had contracted meningitis and her parents sent her to Panagia, as a result, when the girl recovered, they urged her to follow the monastic life.After a big earthquake, the monastery shows cracks and huge damages. The abbess asks Sister Elisabeth, who is still a probationary nun, to go to her village outside Ioannina for a while until the damage is repaired. There, Sister Elizabeth will attend the party organized by her step-sister and meet the young man who will steal her heart. He, completely in love with her, will chase her to the monastery. This love will put the nun in a dilemma: Should she follow her heart and fall in love or remain in the choice of monastic life?

Capítulo Opcion 1 Opcion 2
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x1 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x2 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x3 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x4 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x5 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x6 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x7 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x8 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x9 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x10 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x11 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x12 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x13 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x14 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x15 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x16 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x17 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x18 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x19 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x20 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x21 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x22 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x23 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x24 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x25 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x26 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x27 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x28 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x29 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x30 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x31 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x32 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x33 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x34 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x35 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x36 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x37 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x38 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x39 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x40 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x41 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x42 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x43 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x44 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x45 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x46 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x47 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x48 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x49 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x50 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x51 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x52 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x53 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x54 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x55 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x56 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x57 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x58 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x59 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x60 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x61 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x62 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x63 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x64 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x65 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x66 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x67 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x68 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x69 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x70 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x71 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x72 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x73 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x74 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x75 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x76 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x77 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x78 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x79 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x80 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x81 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x82 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x83 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x84 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x85 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x86 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x87 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x88 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x89 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x90 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x91 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x92 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x93 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x94 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x95 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x96 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x97 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x98 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x99 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x100 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x101 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x102 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x103 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x104 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x105 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x106 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x107 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x108 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x109 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x110 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x111 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x112 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x113 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x114 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x115 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x116 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x117 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x118 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x119 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x120 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x121 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x122 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x123 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x124 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x125 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x126 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x127 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x128 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x129 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x130 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x131 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x132 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x133 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x134 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x135 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x136 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x137 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x138 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x139 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x140 Descarga Torrent Descarga Torrent
Idioma Μαύρο Ρόδο 1x141 Descarga Torrent Descarga Torrent

Series Relacionadas

Nombre Fecha
Series Farthest Neighbor 16-10-2017
Series Dejémonos de Vargas 13-07-2022
Series The Ocean Eyes 01-01-1970
Series You 09-09-2018
Series Jack & Jill 26-09-1999
Peliculas Torrent - Peliculas en HD Torrents - Series Torrent - Series en HD